آموزش، نصب و راه اندازی

مجموعه پایا پیشرو سرویس به عنوان پرچم دار ارائه خدمات پس از فروش ماشین آلات فلز کاری و به طور خاص ماشین آلات ورق کاری آماده ارائه آموزش های کاربری ، تعمیرات و نگهداری و ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل مرتبط با این گونه ماشین آلات می باشد.
پایا پیشرو سرویس با در اختیار داشتن کارشناسان آموزش دیده در شرکت های بزرگ اروپایی  در زمینه هیدرولیک و الکترونیک آمادگی به اشتراک گذاشتن این تجارب با مشتریان را دارد.
پتانسیل ارائه خدمات نصب و راه اندازی ماشین آلاتی غیر از ماشین آلات تولیدی داخل در این گروه وجود داشته و در صورت درخواست امکان ارائه وجود خواهد داشت.