قالب پروفیل خمکن

انواع قالب پروفیل خمکن،نورد لوله و پروفیل ( خمکن لوله و خمکن پروفیل) به ابعاد و اندازه های گوناگون برای انواع دستگاه ها جهت فرم دهی مقاطعی از قبیل انواع پروفیل های فلزی ، ناودانی و نبشی و... توسط دستگاه نورد مقاطع ، استفاده از قالب های متناسب با مقطع ضروری است.نوع طراحی ، تولید و کاربرد قالب های خمکن بسیار وابسته به نوع جنس، مشخصات ابعادی و میزان فرم دهی مقطع می باشد که نیازمند محاسبات تخصصی می باشد.این واحد با در اختیار داشتن امکانات مناسب طراحی و ساخت آماده ارائه خدمات متناسب با درخواست مشتریان می باشد.